Facultatea de Relații Economice Internaționale oferă urmatoarele programe de studii universitare la nivelul licenta (invatamant cu frecventa):

  • Economie și afaceri internaționale – în limba română
  • Economie și afaceri internaționale – în limba engleză
  • Limbi moderne aplicate

Planurile de învățământ pentru ciclul licență:

  • Economie si afaceri internationale (planul de invatamant este comun pentru programul cu predare in limba romana si programul cu predare in limba engleza):
  • Limbi moderne aplicate in economie:

Also find out about the masters program

Basic knowledge of economic theory, the ability to use and implement it in economic analysis conducted at the micro or macroeconomic level.

Also find out about the masters program

Basic knowledge of economic theory, the ability to use and implement it in economic analysis conducted at the micro or macroeconomic level.