În cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, funcționează două centre de cercetare în care activează membri din cele două departamente asociate:

Centrul de Cercetare în Relații Economice Internaționale

Președintele Consiliului Științific: Prof. univ. dr. Dumitru MIRON

Director Executiv: Prof. univ. dr. Rodica ZAHARIA

Website: www.cercetare.rei.ase.ro   

Centrul de cercetari literare și de lingvistică aplicată la limbajele de specialitate ”Teodora Cristea”

Director: Prof. univ. dr. Carmen-Ștefania Stoean

Website: www.cromanice.rei.ase.ro