Mobilități studențești de tip ERASMUS: etapele procesului de selecție

feb. 18 2015 8:13

Etapele procesului de selecție pentru participarea la mobilități de tip Erasmus

  1. Afișarea ofertei de mobilități Erasmus şi asimilate pentru anul universitar 2015-2016 02.02

 2. Depunerea dosarelor de candidatură pentru mobilități Erasmus şi asimilate pentru anul universitar 2015-2016 09-27.02

 3.Colectarea de către Biroul Programe Comunitare a situațiilor privind rezultatele profesionale ale candidaților înscriși pentru mobilități Erasmus de la secretariatele facultăților 02 – 05.03

 4. Afișarea listelor nominale cu candidații Erasmus înscriși (rezultate academice) şi a repartiției pe săli de concurs pentru testul de competență lingvistică 09.03

 5. Susținerea testului de competență lingvistică Erasmus 11.03

 6. Afișarea rezultatelor la testul de competență lingvistică Erasmus şi a repartiției pe comisii candidaților pentru interviul de selecție 16.03

 7. Interviuri de selecție Erasmus 18-24.03

 8.  Afișarea mediilor de concurs pentru mobilități Erasmus şi asimilate pentru anul universitar 2015-2016 26.03

 9. Afișarea rezultatelor selecției pentru mobilități Erasmus şi asimilate pentru anul universitar 2015-2016 30.03

 10. Afișarea eventualelor locuri rămase disponibile în urma primei etape a selecției pentru mobilități Erasmus şi asimilate în anul universitar 2015-2016 06.04

 11.Etapa de redistribuire a eventualelor locuri pentru mobilități Erasmus rămase disponibile 07-09.04

 12. Afișarea rezultatelor finale ale selecției pentru mobilități Erasmus şi asimilate pentru anul universitar 2015-2016 10.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content retrieved from: http://rei.ase.ro/anunturi/mobilitati-de-tip-erasmus-etapele-procesului-de-selectie.

Leave a Comment