Procesul de admitere la programele de studii oferite de către facultatea de Relații Economice Internaționale se desfășoară după o procedură comună admiterii la toate programele de studii din cadrul Academiei de Studii Economice, București.

Oferta de programe de studii de master ale facultății noastre o puteți găsi mai jos.

Pentru a cunoaște mai multe despre procesul de admitere la studiile de masterat, vă rugăm să vizitați pagina Academiei de Studii Economice dedicată procesului de admitere.

Pentru programele în limba engleză, puteți descărca de aici bibliografia și modele de grile pentru examenul pentru locurile finanțate de la buget.

Download the PDF file .

Câteva repere temporale:

Perioada de înscriere: 25-27 iulie 2016

Examenul pentru locurile finanțate de la buget: 29 iulie 2016

Depunerea diplomelor de bacalaureat în original şi a diplomelor de licenţă / adeverinţelor de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea 2016), în original, plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare, depunerea cererilor de renunţare, restituirea, la cerere, a dosarelor: 2-3 august 2016

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Masterate de cercetare în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale:

Program de studii Număr de locuri (total/buget) Broșura Pagină web
Economie și afaceri internaționale  50/0 Broșură

Masterate profesionale în limba engleză în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale:

Program de studii Număr de locuri (total/buget) Broșura Pagină web
Managementul Afacerilor Internaționale 75/35 Broșură http://mastermmib.ro/
https://www.facebook.com/ManagementulAfacerilorInternationale/
Managementul Proiectelor Internaționale

Nu înmatriculează studenți în anul 2016/2017

50/20 Broșură  http://mastermpi.ro/

https://www.facebook.com/Master-in-Management-of-International-Projects-174919795906426/?fref=ts

Comunicare de Afaceri în Limba Engleză 50/20 Broșură  http://www.mibcom.ase.ro/

https://www.facebook.com/asemibcom

Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică 50/0 Broșură http://www.edures.ase.ro/

Masterate profesionale în limba română în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale:

Program de studii Număr de locuri (total/buget) Broșura Pagină web
Economie internațională și afaceri europene 75/35 Broșură http://www.eiae.ase.ro/
Managementul riscului financiar internațional 75/35 Broșură http://academiaderisc.ro/
Logistică internațională 50/20 Broșură   http://%20%20www.facebook.com/Masterat-Logistica-Internationala-254615324918027/
Diplomație economică și afaceri internaționale 50/20 Broșură http://master-diplomatie-rei.ro/ro/home/
Traductologie și interpretariat în domeniul economic

Nu înmatriculează studenți în anul 2016/2017

75/20 Broșură www.tie.ase.ro
Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global

Nu înmatriculează studenți în anul 2016/2017

50/0 Broșură http://www.ieimaster.org/

https://www.facebook.com/ieimaster/

Also find out about the Bachelorțs program

Basic knowledge of economic theory, the ability to use and implement it in economic analysis conducted at the micro or macroeconomic level.

Also find out about the masters program

Basic knowledge of economic theory, the ability to use and implement it in economic analysis conducted at the micro or macroeconomic level.